Sposóby

Badania które były wykonywane w ciągu ostatnich dziesiecioleci w wielu laboratoriach i ośrodkach w USA, Niemczech, Rosji i Japonii wykazały, że komórki, tkanki i narządy są strukturami, które mają dokładne bioelektryczne charakterystyki. Dzięki experymentu udało się dowieść, że cechy mogą się szybko i wyraźnie zmieniać przy procesach patologicznych. Elektrony i pole elektromagnetyczne niesie energie, ładunek elektryczny, oraz informacje. Pole elektromagnetyczne, które w pewnien sposób działa jak "paliwo" dla wszystkich procesów życiowych, utrzymuje normalny stan fizjologiczny komórek - stan homeostazy.
Procesy życiowe w organizmie można już od dawna obserwować za pomocą znanych urządzeń, naprzykład EKG, EEG i EMG. Ale początkowe zmiany chorobotwórcze, które dopiero zaczynają zmieniać strukturę atomów i komórek, i które zobrazują sie zmianą homeostazy ustroju, jest moliżwe wykryć i dekodować tylko przy pomocy najnowiejszej energoinformatycznej diagnostycznej metody - nieliniowej analizy (NSL). Jest to jedno z najnowszych odkryć w dziedzinie zdrowia, pozwalające wychwycić i wykreslić w formie wykresów i kartogramów nawet najmniejsze zmiany w strukturze biologicznej organizmu żywego. Nieliniowe systemy analizy są założone na badaniu pól magnetycznych organizmów.

Objaśnienie skrótów:
NLS – Non linear system – analiza nieliniowa
BRT – Terapia biorezonansowa
Mora terapia – jjeden ze sposobów BRT
BAD – biologicznie aktywne dodatki pożywieniaBadania kliniczne:


Copyright © by biosensetiv.cz 2009 - 2015
Webdesign by Sibie.